Trắc nghiệm

Cặp chất nào sau đây đều có khả năng thủy phân trong môi trường axit, đun nóng?

Câu Hỏi:

Cặp chất nào sau đây đều có khả năng thủy phân trong môi trường axit, đun nóng?

Bạn đang xem: Cặp chất nào sau đây đều có khả năng thủy phân trong môi trường axit, đun nóng?

Câu hỏi trong đề: Giải chi tiết đề thi tốt nghiệp môn hóa 2022 mã 224


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Cặp chất có khả năng thủy phân trong môi trường axit, đun nóng là saccarozơ và xenlulozơ.
Glucozơ và fructozơ là các monosaccarit nên không bị thủy phân → Chọn B.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cặp chất nào sau đây đều có khả năng thủy phân trong môi trường axit, đun nóng? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!