Trắc nghiệm

Cần sử dụng hóa chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch MgCl2, BaCl2, AlCl3

Câu Hỏi:

Cần sử dụng hóa chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch MgCl2, BaCl2, AlCl3

Bạn đang xem: Cần sử dụng hóa chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch MgCl2, BaCl2, AlCl3

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 40 : Nhận biết một số ion trong dung dịch


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Khi cho NaOH vào các dung dịch :

– Tạo kết tủa trắng không tan Mg(OH)2 là MgCl2

– Không hiện tượng là BaCl2

– Lúc đầu kết tủa sau kết tủa tan là AlCl3

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cần sử dụng hóa chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch MgCl2, BaCl2, AlCl3 – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!