Trắc nghiệm

Cân bằng phản ứng NaCrO2 + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr + H2O

Câu Hỏi:

Cho phản ứng: NaCrO2 + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr + H2O. Sau khi phản ứng cân bằng, tổng hệ số tối giản của phản ứng là

Bạn đang xem: Cân bằng phản ứng NaCrO2 + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr + H2O

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 1


Đáp án và lời giải

đáp án đúng:

Sau khi phản ứng cân bằng, tổng hệ số tối giản của phản ứng là 25.

Ta có PTHH:

2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 6NaBr + 2Na2CrO4 + 4H2O

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cân bằng phản ứng NaCrO2 + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr + H2O – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!