Trắc nghiệm

Cân bằng phản ứng H2 + I2 ⇆ 2HI (ΔH ‹ 0) được thiết lập ở toC khi nồng độ các

Câu Hỏi:

Cân bằng phản ứng H2 + I2 ⇆ 2HI (ΔH ‹ 0) được thiết lập ở toC khi nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng là [H2] = 0,8 mol/l; [I2] = 0,6 mol/l ; [HI] = 0,96 mol/l. Hằng số K có giá trị là :

Bạn đang xem: Cân bằng phản ứng H2 + I2 ⇆ 2HI (ΔH ‹ 0) được thiết lập ở toC khi nồng độ các

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 bài 39: Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hằng số K có giá trị là :K = [HI]2/[H2].[I2] = 1,92

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cân bằng phản ứng H2 + I2 ⇆ 2HI (ΔH ‹ 0) được thiết lập ở toC khi nồng độ các – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!