Trắc nghiệm

Cấm quân là:

Câu Hỏi:

Cấm quân là:

Bạn đang xem: Cấm quân là:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sử 7 bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Cấm quân là quân bảo vệ Vua và Kinh thành. 

Cấm quân là quân bảo vệ Vua và Kinh thành

Cấm quân được tuyển chọn từ những thanh niên khỏe mạnh trong cả nước để làm quân triều đình bảo vệ Vua và Kinh thành.

Cấm quân thời Lý là lực lượng nòng cốt của quân triều đình, trực tiếp bảo vệ Kinh đô trong đó có Hoàng đế và Hoàng tộc; do đó dưới triều Lý cũng như các triều đại sau, Cấm quân luôn luôn được coi trọng, phát triển.

Câu hỏi liên quan

Quân đội nhà Trần được tổ chức theo chủ trương nào?

A. Lực lượng càng đông càng tốt.

B. Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông.

C. Chỉ tuyển chọn những người thật tài giỏi.

D. Chỉ sử dụng quân đội của các vương hầu họ Trần.

Quân đội thời Văn Lang được tổ chức như thế nào?

A. Chia thành cấm quân và quân địa phương.

B. Chia thành quân triều đình và quân ở các lộ.

C. Chia thành cấm binh và hương binh.

D. Chưa có quân đội.

Quân đội thời Âu Lạc như thế nào?

A. Chia thành cấm quân và quân địa phương.

B. Chia thành quân triều đình và quân ở các lộ.

C. Lực lượng khá đông, vũ khí có nhiều cải tiến.

D. Chưa có quân đội.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cấm quân là: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!