Cách tiếp cận bài tập tính đơn điệu hàm số – Lớp 12 – Thầy Nguyễn Thanh Tùng – PEN-C 2018

Bạn đang xem video Cách tiếp cận bài tập tính đơn điệu hàm số – Lớp 12 – Thầy Nguyễn Thanh Tùng – PEN-C 2018 được dạy bởi giáo viên online nổi tiếng

 • 3 Bước HACK điểm cao
 • Bước 1: Nhận miễn phí khóa học Chiến lược học giỏi (lớp 12) | Các lớp khác
 • Bước 2: Xem bài giảng tại Baigiang365.vn
 • Bước 3: Làm bài tập và thi online tại Tuhoc365.vn
Cách tiếp cận bài tập tính đơn điệu hàm số - Lớp 12 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng - PEN-C 2018
 • Đánh giá:
 • Tips: Để học hiệu quả bài giảng: Cách tiếp cận bài tập tính đơn điệu hàm số – Lớp 12 – Thầy Nguyễn Thanh Tùng – PEN-C 2018 bạn hãy tập trung và dừng video để làm bài tập minh họa nhé. Chúc bạn học tốt tại Baigiang365.vn

  A. Bài giảng

  B. Câu hỏi

  Câu 1

  Thông hiểu

  Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như sau

  Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?


  a. $\left( {1; + \infty {\rm{\;}}} \right)$


  b. $\left( {0;3} \right)$


  c. $\left( { – \infty ; + \infty {\rm{\;}}} \right)$


  d. $\left( {2; + \infty {\rm{\;}}} \right)$

  Câu 2

  Thông hiểu

  Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây là sai ?

  a. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $\left( {2; + \infty } \right)$

  b. Hàm số đã cho nghịch biến trên $\left( {0;3} \right)$

  c. Hàm số đã cho đồng biến trên $\left( { – \infty ;1} \right)$ 

  d. Hàm số đã cho đồng biến trên $\left( {3; + \infty } \right)$

  Câu 3

  Thông hiểu

  Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

  Mệnh đề nào dưới đây đúng?

  a. Hàm số đồng biến trên các khoảng $\left( { – 1;\;0} \right)$ và $\left( {1; + \infty {\rm{\;}}} \right)$.        

  b. Hàm số nghịch biến trên các khoảng $\left( { – 1;\;0} \right)$ và $\left( {1; + \infty {\rm{\;}}} \right)$.

  c. Hàm số đồng biến trên các khoảng $\left( {0;\;3} \right)$ và $\left( {0; + \infty {\rm{\;}}} \right).$

  d. Hàm số đồng biến trên các khoảng $\left( { – \infty ; – 1} \right)$ và $\left( {0;1} \right).$

  C. Lời giải

  Đáp án câu 1

  d

  Gợi ý

  Sử dụng các đọc BBT: nếu $f’\left( x \right) > 0,\forall x \in \left( {a;b} \right)$ thì $f\left( x \right)$ đồng biến trên $\left( {a;b} \right)$.

  Đáp án chi tiết

  Từ BBT ta thấy $f’\left( x \right) > 0,\forall x \in \left( {2; + \infty {\rm{\;}}} \right)$nên hàm số đồng biến trên khoảng $\left( {2; + \infty {\rm{\;}}} \right)$.

  Đáp án cần chọn là: d

  Đáp án câu 2

  b

  Gợi ý

  Hàm số $y = f\left( x \right)$ đồng biến (nghịch biến) trên $\left( {a;b} \right)$ khi và chỉ khi $f’\left( x \right) \ge 0{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \forall x\left( {a;b} \right){\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \left( {f’\left( x \right) \le 0{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \forall x\left( {a;b} \right)} \right)$ và $f’\left( x \right) = 0$ tại hữu hạn điểm.

  Đáp án chi tiết

  Dựa vào BBT ta thấy :

  Hàm số đồng biến trên các khoảng $\left( { – \infty ;1} \right),\left( {2; + \infty } \right)$ và nghịch biến trên \(\left( {1;2} \right)\)

  Đáp án cần chọn là: b

  Đáp án câu 3

  a

  Gợi ý

  Dựa vào bảng biến thiên để nhận xét tính đơn điệu của hàm số.

  Đáp án chi tiết

  Dựa vào bàng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên các khoảng $\left( { – 1;\;0} \right)$ và $\left( {1; + \infty {\rm{\;}}} \right).$

  Hàm số nghịch biến trên các khoảng $\left( { – \infty ; – 1} \right)$ và $\left( {0;\;1} \right).$

  Đáp án cần chọn là: a

  Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học: Cách tiếp cận bài tập tính đơn điệu hàm số – Lớp 12 – Thầy Nguyễn Thanh Tùng – PEN-C 2018

  TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ


  Giải tích lớp 12 – Biện luận số nghiệm phương trình bằng đồ thị – Cadasa.vn

  Tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Lớp 12 – Thầy Lê Bá Trần Phương – Nền tảng 2019

  Tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Lớp 12 – thầy Lê Bá Trần Phương – Nền Tảng 2020

  Tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Lớp 12 – Thầy Nguyễn Thanh Tùng – Giải pháp PEN 2019

  Tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Lớp 12 – Thầy Nguyễn Thanh Tùng – GPPEN 2020

  Tiếp tuyến và sự tiếp xúc – Lớp 12 – Thầy Nguyễn Bá Tuấn – Giải pháp PEN 2019

  Giải Tích 12 – Bài 7 – Chuyên đề tiếp tuyến- CỰC DỄ HIỂU

  Tiếp tuyến tại một điểm trong ĐTHS – Lớp 12 – Thầy Lưu Huy Thưởng – PEN-C 2017

  Biện luận PT nghiệm bằng tương giao đồ thị – Lớp 12 – Thầy Nguyễn Thanh Tùng – GPPEN 2020

  Ôn tập Casio Hàm Số – Ôn Tập Giữa Kì I Lớp 12

  No Comments

   Leave a Reply