Trắc nghiệm

Cách nào sau đây có thể dùng để điều chế FeO ?

Câu Hỏi:

Cách nào sau đây có thể dùng để điều chế FeO ?

Bạn đang xem: Cách nào sau đây có thể dùng để điều chế FeO ?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 32 : Hợp chất của sắt


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cách có thể dùng để điều chế FeO: Dùng CO khử Fe2O3 ở 500 độ C.

3Fe2O3 + CO (400⁰C) → 2Fe3O4 + CO2

Fe3O4 + CO (500⁰C-600⁰C) → 3FeO + CO2

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cách nào sau đây có thể dùng để điều chế FeO ? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!