Trắc nghiệm

Cách mạng công nghiệp đã đưa đến sự hình thành các giai cấp cơ bản của xã hội tư

Câu Hỏi:

Cách mạng công nghiệp đã đưa đến sự hình thành các giai cấp cơ bản của xã hội tư bản là

Bạn đang xem: Cách mạng công nghiệp đã đưa đến sự hình thành các giai cấp cơ bản của xã hội tư

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cách mạng công nghiệp đã đưa đến sự hình thành các giai cấp cơ bản của xã hội tư bản là tư sản và vô sản.

Giải thích:

Hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản được hình thành – tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp. Sự tăng cường bóc lột công nhân của giai cấp tư sản làm cho mâu thuẫn trong xã hội tư bản và cuộc đấu tranh giai caaos vô sản với giai cấp tư sản không ngừng tăng lên.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cách mạng công nghiệp đã đưa đến sự hình thành các giai cấp cơ bản của xã hội tư – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!