Trắc nghiệm

Cacbon monooxit có trong thành phần chính của loại khí nào sau đây?

Câu Hỏi:

Cacbon monooxit có trong thành phần chính của loại khí nào sau đây?

Bạn đang xem: Cacbon monooxit có trong thành phần chính của loại khí nào sau đây?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 44 : Hóa học và vấn đề xã hội


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Cacbon monooxit có trong thành phần chính của khí lò cao.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cacbon monooxit có trong thành phần chính của loại khí nào sau đây? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!