Trắc nghiệm

Cacbohiđrat nào sau đây có độ ngọt cao nhất?

Câu Hỏi:

Cacbohiđrat nào sau đây có độ ngọt cao nhất?

Bạn đang xem: Cacbohiđrat nào sau đây có độ ngọt cao nhất?

Câu hỏi trong đề: Phân loại, tên gọi của cacbohiđrat


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Cacbohiđrat có độ ngọt cao nhất là fructozơ. 

Fructozơ là ngọt nhất trong các loại đường trên, nó có vị ngọt sắc và là thành phần chính của mật ong chiếm đến 40%.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cacbohiđrat nào sau đây có độ ngọt cao nhất? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!