Trắc nghiệm

Cacbohiđrat nào có nhiều trong cây mía và củ cải đường?

Câu Hỏi:

Cacbohiđrat nào có nhiều trong cây mía và củ cải đường?

Bạn đang xem: Cacbohiđrat nào có nhiều trong cây mía và củ cải đường?

Câu hỏi trong đề: Phân loại, tên gọi của cacbohiđrat


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cacbohiđrat có nhiều trong cây mía và củ cải đường là Saccarozơ.

  • Fructozơ thường có nhiều trong quả ngọt, đặc biệt là mật ong (40%).
  • Saccarozơ thường có trong cây mía, củ cải đường, cụm hoa thốt nốt.
  • Glucozơ có trong hầu hết các bộ phận của cây và nhất là trong quả chín, đặc biệt có nhiều trong quả nho chín

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cacbohiđrat nào có nhiều trong cây mía và củ cải đường? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!