Trắc nghiệm

Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất gồm

Câu Hỏi:

Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất gồm:

Bạn đang xem: Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất gồm

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm GDCD 11 bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất gồm sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động.

Ôn tập lý thuyết

Câu hỏi liên quan

Sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội là

A. phương hướng của sản xuất của cải vật chất.

B. ý nghĩa của sản xuất của cải vật chất.

C. nội dung của sản xuất của cải vật chất.

D. vai trò của sản xuất của cải vật chất.

Sản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của xã hội vì là

A. tiền đề, là cơ sở thúc đẩy việc mở rộng các hoạt động khác của xã hội.

B. nguyên nhân, là động lực thúc đẩy sự tiến bộ xã hội.

C. trung tâm, là sự liên kết các hoạt động của xã hội.

D. hạt nhân, là đòn bẩy thúc đẩy mở rộng sự đa dạng hoạt động của xã hội.

Trong các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, yếu tố nào dưới đây giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất?

A. Đối tượng lao động.

B. Sức lao động

C. Tư liệu lao động.

D. Máy móc hiện đại.

Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng trong quá trình sản xuất được gọi là

A. hoạt động.

B. lao động.

C. sản xuất của cải vật chất.

D. sức lao động.

Một trong những vai trò của sản xuất của cải vật chất là

A. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

B. Tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần.

C. Giúp con người có việc làm.

D. Cơ sở tồn tại của xã hội.

Tư liệu sản xuất gồm những loại nào sau đây?

A. Công cụ và phương tiện lao động.

B. Phương tiện lao động.

C. Người lao động và công cụ lao động.

D. Công cụ lao động.

Sản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của xã hội là:

A. vai trò của sản xuất của cải vật chất

B. ý nghĩa của sản xuất của cải vật chất.

C. nội dung của sản xuất của cải vật chất.

D. phương hướng của sản xuất của cải vật chất

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất gồm – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!