Trắc nghiệm

Các kí hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề: ” 7 là một số tự nhiên”

Câu Hỏi:

Các kí hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề: ” 7 là một số tự nhiên”

Bạn đang xem: Các kí hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề: ” 7 là một số tự nhiên”

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Mệnh đề có đáp án


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Các kí hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề: ” 7 là một số tự nhiên” – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!