Trắc nghiệm

Các đế quốc già vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX có đặc điểm gì?

Câu Hỏi:

Các đế quốc “già” vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX có đặc điểm gì:

Bạn đang xem: Các đế quốc già vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX có đặc điểm gì?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 6


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Các đế quốc “già” vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX có đặc điểm: Có hệ thống thuộc địa rộng lớn.

Câu hỏi liên quan

Đế quốc nào là đế quốc già?

A. Đức, Mĩ

B. Italia, Anh

C. Anh, Pháp

D. Mỹ, Pháp

Đặc điểm nào sau đây không đúng với đế quốc Đức?

A. Hung hăng nhất

B. ít thuộc địa

C. Đế quốc “già”

D. Có tiềm lực kinh tế và quân sự

Mở đầu Chiến tranh thế giới thứ nhất, Đức tập trung phần lớn binh lực ở mặt trận phía Tây để

A. Dự định nhanh chóng đánh bại Ba Lan, rồi quay sang tấn công Nga

B. Dự định nhanh chóng đánh bại Pháp, rồi quay sang tấn công Nga

C. Dự định nhanh chóng đánh bại Anh, rồi quay sang tấn công Nga

D. Dự định nhanh chóng đánh bại Bỉ, rồi quay sang tấn công Nga

Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật?

A. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến

B. Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi

C. Chủ nghĩa đế quốc thực dân

D. Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt hiếu chiến

Nhân tố nào đã đào sâu thêm mâu thuẫn giữa các nước đế quốc và dẫn tới chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền ở nhiều nước?

A. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933.

B. Sự thiết lập hệ thống Vécxai – Oasinhtơn.

C. Sự ra đời và lên cầm quyền của lực lượng phát xít ở một số nước.

D. Chính sách dung dưỡng phát xít của Anh, Pháp, Mĩ.

Hệ thống thuộc địa chủ nghĩa đế quốc thực dân cơ bản sụp đổ vào khoảng thời gian nào?

A. Giữa những năm 50 của thế kỉ XX

B. Giữa những năm 60 của thế kỉ XX

C. Giữa những năm 70 của thế kỉ XX

D. Giữa những năm 80 của thế kỉ XX

Đâu là cách giải quyết mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với nhau ở đầu thế kỉ XX?

A. Sự phát triển của phong trào công nhân

B. Sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc

C. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

D. Sự cạnh tranh giữa các tập đoàn tư bản độc quyền

Đế quốc đã hoàn thành xâm lược Ấn Độ là:

A. Mĩ

B. Anh

C. Pháp

D. Nga

Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa gắn liền với

A. Chiến tranh Đài Loan, Chiến tranh Trung – Nhật, Chiến tranh Triều Tiên.

B. Chiến tranh Đài Loan, Chiến tranh Trung – Nhật, Chiến tranh Nga – Nhật.

C. Chiến tranh Triều Tiên, Chiến tranh Nga – Nhật, Chiến tranh Trung-Nhật.

D. Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Đế quốc Mĩ có thủ đoạn nào sau đây trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) miền Nam Việt Nam?

A. Tăng nhanh lực lượng quân đội Sài Gòn.

B. Chỉ sử dụng quân đội viễn chinh Mĩ.

C. Chỉ sử dụng quân đồng minh Mĩ.

D. Chỉ mở các cuộc hành quân tìm diệt.

Các đế quốc “trẻ” vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX có đặc điểm nổi bật là:

A. mới phát triển gần đây

B. có hệ thống thuộc địa rộng lớn

C. có sức mạnh về mặt quân sự

D. đang vươn lên mạnh mẽ về kinh tế, nhưng lại quá ít thuộc địa

Mâu thuẫn chủ yếu giữa các nước đế quốc thể hiện ở lĩnh vực nào?

A. Về vấn đề tranh chấp quyền lực.

B. Về vấn đề cạnh tranh trong việc xuất khẩu hàng hóa.

C. Về vấn đề thuộc địa và thị trường.

D. Về vấn đề áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Các đế quốc già vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX có đặc điểm gì? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!