Trắc nghiệm

Bản vẽ kĩ thuật vẽ bằng:

Câu Hỏi:

Bản vẽ kĩ thuật vẽ bằng:

Bạn đang xem: Bản vẽ kĩ thuật vẽ bằng:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 1: Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Bản vẽ kĩ thuật vẽ bằng tay, dụng cụ vẽ và máy tính điện tử.

 Bản vẽ kĩ thuật vẽ bằng tay
Theo phân loại cách vẽ thì bản vẽ kĩ thuật được chia làm các bản vẽ:

  • Bằng tay
  • Bằng dụng cụ vẽ
  • Bằng sự trợ giúp của máy tính điện tử

Câu hỏi liên quan

Bản vẽ kĩ thuật là phương tiện thông tin dùng trong:

A. Sản xuất

B. Đời sống

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Bản vẽ cơ khí gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sử dụng:

A. Các máy móc

B. Các thiết bị

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở:

A. Trước mặt phẳng cắt

B. Sau mặt phẳng cắt

C. Trên mặt phẳng cắt

D. Dưới mặt phẳng cắt

Bản vẽ kĩ thuật được dùng trong quá trình nào?

A. Chế tạo

B. Lắp ráp

C. Vận hành và sửa chữa

D. Cả 3 đáp án trên

Trong các bản vẽ sau, đâu là bản vẽ kĩ thuật?

A. Bản vẽ cơ khí

B. Bản vẽ xây dựng

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Tại sao nói bản vẽ kĩ thuật là “ngôn ngữ” chung dùng trong kĩ thuật?

A. Vì dựa vào bản vẽ kĩ thuật, người công nhân trao đổi thông tin với nhau

B. Căn cứ vào bản vẽ kĩ thuật để chế tạo sản phẩm

C. Căn cứ vào bản vẽ kĩ thuật để lắp ráp sản phẩm

D. Cả 3 đáp án trên

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Bản vẽ kĩ thuật vẽ bằng: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!