Trắc nghiệm

Bản vẽ kĩ thuật được dùng trong quá trình nào?

Câu Hỏi:

Bản vẽ kĩ thuật được dùng trong quá trình nào?

Bạn đang xem: Bản vẽ kĩ thuật được dùng trong quá trình nào?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 8: Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Bản vẽ kĩ thuật dùng trong thiết kế, trong các quá trình sản xuất, chế tạo, thi công đến kiểm tra, sữa chữa, lắp ráp, vận hành, trao đổi,…

Câu hỏi liên quan

Trong bản vẽ kĩ thuật thể hiện:

A. Kích thước

B. Yêu cầu kĩ thuật

C. Vật liệu

D. Cả 3 đáp án trên

Bản vẽ kĩ thuật là phương tiện thông tin dùng trong:

A. Sản xuất

B. Đời sống

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Bản vẽ kĩ thuật được sử dụng trong lĩnh vực nào?

A. Cơ khí

B. Điện lực

C. Kiến trúc

D. Cả 3 đáp án trên

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Bản vẽ kĩ thuật được dùng trong quá trình nào? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!