Trắc nghiệm

Bài thơ sử dụng phương thức biểu đạt nào là chủ yếu?

Câu Hỏi:

Bài thơ sử dụng phương thức biểu đạt nào là chủ yếu?

Bạn đang xem: Bài thơ sử dụng phương thức biểu đạt nào là chủ yếu?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Bếp lửa


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Bài thơ sử dụng phương thức biểu đạt biểu cảm là chủ yếu.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Bài thơ sử dụng phương thức biểu đạt nào là chủ yếu? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!