Trắc nghiệm

Bài thơ được viết bằng chữ gì?

Câu Hỏi:

Bài thơ được viết bằng chữ gì?

Bạn đang xem: Bài thơ được viết bằng chữ gì?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Đập đá ở Côn Lôn


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Bài thơ được viết bằng chữ gì Nôm, theo thể thất ngôn bát cú Đường luật.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Bài thơ được viết bằng chữ gì? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!