Trắc nghiệm

Bài thơ Bếp lửa của ai sáng tác?

Câu Hỏi:

Bài thơ Bếp lửa của ai sáng tác?

Bạn đang xem: Bài thơ Bếp lửa của ai sáng tác?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Bếp lửa


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Bài thơ Bếp lửa là sáng tác của Bằng Việt.

Bài thơ Bếp lửa được sáng tác năm 1963, khi tác giả đang là sinh viên học ngành Luật ở nước ngoài.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Bài thơ Bếp lửa của ai sáng tác? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!