Trắc nghiệm

Ba nguyên tử X, Y, Z có tổng số điện tích hạt nhân bằng 17, số proton của X

Câu Hỏi:

Ba nguyên tử X, Y, Z có tổng số điện tích hạt nhân bằng 17, số proton của X nhiều hơn Y 2 proton. Tổng số electron trong ion (X3Y)2- là 32. Nhận xét nào sau đây không đúng.

Bạn đang xem: Ba nguyên tử X, Y, Z có tổng số điện tích hạt nhân bằng 17, số proton của X

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 Chương 2


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Ba nguyên tử X, Y, Z có tổng số điện tích hạt nhân bằng 17, số proton của X nhiều hơn Y 2 proton. Tổng số electron trong ion (X3Y)2- là 32. Nhận xét không đúng là X, Y, Z thuộc cùng một chu kì.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Ba nguyên tử X, Y, Z có tổng số điện tích hạt nhân bằng 17, số proton của X – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!