Trắc nghiệm

Are there any music performances?

Câu Hỏi:

Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions,b/>
Nha Trang Carnival – Exciting Times in June!
Join the opening ceremony – an impressive show giving the history of Nha Trang, a city with a good climate provided by nature. Then comes the firework display, which lights up the whole city, followed by the street carnival the next morning. You will also like various traditional, musical performances by the Viet, the Cham, and other ethnic peoples, in addition to performances of songs about the sea. The following day brings the excitement of sea swimming, yachting, boating, and wind-surfing events. When the night falls, the public dances begin – you are welcome to join in! Don’t miss this colorful mix of cultures!

Are there any music performances?

Bạn đang xem: Are there any music performances?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 Unit 5: Festivals in Vietnam


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giải thích:
– Are there any music performances? (Có buổi biểu diễn âm nhạc nào không?)
– Yes, there are. (Vâng, có đó)
Dựa vào câu: “You will also like various traditional musical performances by the Viet, the Cham, and other ethnic peoples, in addition to performances of songs about the sea”.
Dịch:
Bạn cũng sẽ thích các tiết mục trình diễn âm nhạc truyền thống được trình diễn bởi người dân tộc Việt, người Chăm, và các dân tộc anh em khác, bên cạnh các bài hát về biển.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Are there any music performances? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!