Trắc nghiệm

Anna: Were you involved in the accident? Maria: Yes. But I wasn’t to __________

Câu Hỏi:

Anna: “Were you involved in the accident?”
Maria: “Yes. But I wasn’t to__________ for it”

Bạn đang xem: Anna: Were you involved in the accident? Maria: Yes. But I wasn’t to __________

Câu hỏi trong đề: ​Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh ôn thi THPT QG đề số 5


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Anna: Were you involved in the accident?
Maria: Yes. But I wasn’t to __________
Tạm dịch:
– Anna: “Cô đã có liên quan đến vụ tai nạn à?”
– Maria: “Đúng. Nhưng tôi đã không phải chịu trách nhiệm về nó”.

Giải thích:
– blame for … (v): chịu trách nhiệm
– apologize for … (v): xin lỗi
– accuse of … (v): buộc tội
– charge of …. (v): buộc tội

Câu hỏi liên quan

The old houses were__________ down to make way for a block of flats.

A. hit

B. knocked

C. banged

D. put

After the campaign, a special medal was…….to all people involved.

A. gained

B. awarded

C. earned

D. deserved

After the accident, the police informed the victim’s next of _________.

A. kin

B. blood

C. relation

D. generation

The police have begun an ………….. into the accident which happened this afternoon.

A. investigating

B. investigatory

C. investigate

D. investigation

If you had listened to me, the accident wouldn’t have happened.

A. Type I

B. Type II

C. Type III

The director, as well as his wife and two children, were injured in the accident.

A. the

B. well

C. were

D. in

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Anna: Were you involved in the accident? Maria: Yes. But I wasn’t to __________ – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!