Trắc nghiệm

“Ăn lông ở lỗ” là nét đặc trưng của bầy người nguyên thuỷ. Đúng hay sai?

Câu Hỏi:

“Ăn lông ở lỗ” là nét đặc trưng của bầy người nguyên thuỷ. Đúng hay sai?

Bạn đang xem: “Ăn lông ở lỗ” là nét đặc trưng của bầy người nguyên thuỷ. Đúng hay sai?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sử 10 bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

“Ăn lông ở lỗ” đúng là nét đặc trưng của bầy người nguyên thuỷ.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: “Ăn lông ở lỗ” là nét đặc trưng của bầy người nguyên thuỷ. Đúng hay sai? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!