Trắc nghiệm

Although David was ………. after a day’s work in the office, he tried to help

Câu Hỏi:


Although David was ………. after a day’s work in the office, he tried to help his wife the household chores.

Bạn đang xem: Although David was ………. after a day’s work in the office, he tried to help

Câu hỏi trong đề: Đề ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Anh số 3 có đáp án


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chỗ trống cần điền là một tính từ => Chỉ có thể là “exhausted” hoặc “exhausting”

  • exhausted = cạn kiệt, hết sức lực
  • exhausting = làm kiệt sức, làm mệt lử

→ Đáp án: Although David was exhausted after a day’s work in the office, he tried to help his wife the household chores.

Dịch: Mặc dù David đã kiệt sức sau một ngày làm việc ở văn phòng, nhưng anh ấy đã cố gắng giúp vợ việc nhà.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Although David was ………. after a day’s work in the office, he tried to help – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!