Trắc nghiệm

Alanin và anilin đều tác dụng với chất nào sau đây?

Câu Hỏi:

Alanin và anilin đều tác dụng với chất nào sau đây?

Bạn đang xem: Alanin và anilin đều tác dụng với chất nào sau đây?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm tính chất hóa học của amin và muối amoni


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Alanin và anilin đều tác dụng với dung dịch HCl

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Alanin và anilin đều tác dụng với chất nào sau đây? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!