Trắc nghiệm

Alanin không phản ứng được với chất nào dưới đây?

Câu Hỏi:

Alanin không phản ứng được với chất nào dưới đây?

Bạn đang xem: Alanin không phản ứng được với chất nào dưới đây?

Câu hỏi trong đề: Tính chất hóa học của amin – amino axit – peptit


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Alanin không phản ứng được với nước brom

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Alanin không phản ứng được với chất nào dưới đây? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!