Trắc nghiệm

Ai là người sáng lập nên nhà Lý vào năm 1009?

Câu Hỏi:

Ai là người sáng lập nên nhà Lý vào năm 1009?

Bạn đang xem: Ai là người sáng lập nên nhà Lý vào năm 1009?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sử 7 bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Người sáng lập nên nhà Lý vào năm 1009 là Lý Công Uẩn
Mùa đông, tháng 10, ngày Tân Hợi (tức ngày 30 tháng 10 năm Kỷ Dậu-1009), Lê Long Đĩnh qua đời. Ngày Quý Sửu, 2 tháng 11 (tức 21-11-1009), Triều thần chán ghét nhà Tiền Lê, vì vậy các tăng sư và đại thần, đứng đầu là sư Vạn Hạnh, Đào Cam Mộc, tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua. Nhà Lý được thành lập.

Ai là người sáng lập nên nhà Lý vào năm 1009?

Ảnh minh họa

Câu hỏi liên quan

Năm 1054, nhà Lý đã đổi tên nước là gì?

A. Đại Cồ Việt

B. Đại Việt

C. Đại Ngu

D. Đại Nam

Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là:

A. Hình thư

B. Gia Long

C. Hồng Đức

D. Cả 3 đều sai

Thế nào là chính sách “ngụ binh ư nông”?

A. Cho quân sĩ địa phương luân phiên về cày ruộng, khi cần triều đình sẽ điều động

B. Cho toàn bộ quân địa phương về quê sản xuất, khi cần sẽ điều động

C. Cho cấm quân luân phiên nhau về sản xuất, khi cần trình sẽ điều động

D. Cho những quân sĩ hết tuổi quân dịch về quê sản xuất

Nhà Lý được thành lập năm bao nhiêu?

A. 1008

B. 1009

C. 1010

D. 1011

Nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt năm bao nhiêu?

A. Năm 1010.

B. Năm 1045.

C. Năm 1054.

D. Năm 1075.

Quân đội của nhà Lý được phiên chế thành những bộ phận nào?

A. dân binh, công binh.

B. cấm quân, quân địa phương.

C. cấm quân, công binh

D. dân binh, ngoại binh

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Ai là người sáng lập nên nhà Lý vào năm 1009? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!