Trắc nghiệm

Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống năm 981?

Câu Hỏi:

Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống năm 981?

Bạn đang xem: Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống năm 981?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sử 7 bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống năm 981 là Lê Hoàn

– Lê Hoàn được cử làm phụ chính dưới thời Đinh. Trước nguy cơ xâm lược của nhà Tống các tướng lĩnh đồng lòng suy tôn Lê Hoàn lên làm vua chỉ huy cuộc kháng chiến.

– Tháng 7 năm Canh Thìn (980), đại quân Tống theo hai đường thủy, bộ xâm lược Đại Cồ Việt. Tình thế bức bách, Lê Hoàn buộc phải cho quân đánh giặc quyết bảo vệ đất nước. Ông đã tái tạo một Bạch Đằng, sáng tạo một Chi Lăng, thắng lợi lớn trên cả hai mặt thủy bộ, giết được tướng giặc Hầu Nhân Bảo, diệt quá nưả quân Tống, buộc vua Tống phải xuống chiếu lui quân.

– Đại thắng năm Tân Tị (981) đã mở đầu kỷ nguyên Đại Việt bách thắng bọn phong kiến phương Bắc.

Câu hỏi liên quan

Trận đánh lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Tống của nhà Lê là:

A. Trận Chi Lăng.

B. Trận Đồ Lỗ

C. Trận Bạch Đằng

D. Trận Lục Đầu.

Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi đặt tên nước là gì?

A. Đại Việt

B. Đại Cồ Việt

C. Đại Nam.

D. Đại Ngu

Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào?

A. Nội bộ triều đình mâu thuẫn sau khi Đinh Tiên Hoàng mất.

B. Đinh Tiên Hoàng mất, vua kế vị còn nhỏ, nhà Tống chuẩn bị xâm lược nước ta.

C. Thế lực Lê Hoàn mạnh, ép vua Đinh Nhường ngôi.

D. Đinh Tiên Hoàng mất, quan lại trong triều đình ủng hộ Lê Hoàn lên ngôi.

Triều đại phong kiến nào nối tiếp nhà Đinh?

A. Nhà Lý.

B. Nhà Tiền Lê.

C. Nhà Trần.

D. Nhà Hậu Lê.

Quân Tống do ai chỉ huy tiến vào xâm lược nước ta?

A. Ô Mã Nhi.

B. Triệu Tiết

C. Hoằng Tháo.

D. Hầu Nhân Bảo.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống năm 981? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!