Trắc nghiệm

Ai đã nói với Pê-nê-lốp rằng nàng là một người “tàn nhẫn và lòng độc ác quá

Câu Hỏi:

Ai đã nói với Pê-nê-lốp rằng nàng là một người “tàn nhẫn và lòng độc ác quá chừng”?

Bạn đang xem: Ai đã nói với Pê-nê-lốp rằng nàng là một người “tàn nhẫn và lòng độc ác quá

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Uy-Lít-Xơ trở về


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Tê-lê-mac đã nói với Pê-nê-lốp rằng nàng là một người “tàn nhẫn và lòng độc ác quá chừng”.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Ai đã nói với Pê-nê-lốp rằng nàng là một người “tàn nhẫn và lòng độc ác quá – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!