Trắc nghiệm

aAl + bHNO3 → cAl(NO3)3 + dNO + eH2O. Tổng (a+b) bằng

Câu Hỏi:

Cho phản ứng : aAl + bHNO3 → cAl(NO3)3 + dNO + eH2O. Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a+b) bằng

Bạn đang xem: aAl + bHNO3 → cAl(NO3)3 + dNO + eH2O. Tổng (a+b) bằng

Câu hỏi trong đề: Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 có đáp án (Đề trắc nghiệm số 2)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Tổng (a+b) bằng 5.

aAl + bHNO3 → cAl(NO3)3 + dNO + eH2O. Tổng (a+b) bằng

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: aAl + bHNO3 → cAl(NO3)3 + dNO + eH2O. Tổng (a+b) bằng – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!