Trắc nghiệm

A lot of phone calls ……… every day.

Câu Hỏi:

A lot of phone calls ……… every day.

Bạn đang xem: A lot of phone calls ……… every day.

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 6 : The first university in Viet Nam


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: every day) dạng bị động
Chủ ngữ “a lot of phone calls” là danh từ số nhiều + câu bị động ở HTĐ => chọn động từ to be “are”
Dịch nghĩa: Nhiều cuộc gọi đã được nhận mỗi ngày.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: A lot of phone calls ……… every day. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!