Trắc nghiệm

(a) Cho Al vào dung dịch HNO3 loãng nguội (b) Cho Na vào dung dịch CuSO4

Câu Hỏi:

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho Al vào dung dịch HNO3 loãng nguội

(b) Cho Na vào dung dịch CuSO4

(c) Cho Ag vào dung dịch H2SO4 loãng (không có oxi không khí)

(d) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng là:

Bạn đang xem: (a) Cho Al vào dung dịch HNO3 loãng nguội (b) Cho Na vào dung dịch CuSO4

Câu hỏi trong đề: Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 có đáp án (Đề trắc nghiệm số 4)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

(a) Cho Al vào dung dịch HNO3 loãng nguội

→ Có phản ứng. Al chỉ bị thụ động hóa trong dung dịch HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội. Còn dung dịch HNO3 loãng nguội thì Al vẫn phản ứng

(b) Cho Na vào dung dịch CuSO4

→ Có phản ứng. Na phản ứng với H2O trước, sau đó NaOH phản ứng với CuSO4

(c) Cho Ag vào dung dịch H2SO4 loãng (không có oxi không khí)

→ Không phản ứng. Ag đứng sau H trong dãy hoạt động hóa học nên không phản ứng với axit thông thường (HCl, H2SO4 loãng)

(d) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3

→ Có phản ứng. Fe + 2Fe3 → 3Fe2+

Vậy có 3 thí nghiệm có phản ứng xảy ra.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: (a) Cho Al vào dung dịch HNO3 loãng nguội (b) Cho Na vào dung dịch CuSO4 – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!