Trắc nghiệm

6: Điểm nhìn trong bài “Thu điếu” rất đặc sắc, được thể hiện:

Câu Hỏi:

6: Điểm nhìn trong bài “Thu điếu” rất đặc sắc, được thể hiện:

Bạn đang xem: 6: Điểm nhìn trong bài “Thu điếu” rất đặc sắc, được thể hiện:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Câu cá mùa thu


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Điểm nhìn trong bài “Thu điếu” rất đặc sắc, được thể hiện bởi cảnh thu được đón nhận từ gần đến cao, xa và rồi từ cao, xa trở lại gần.

Ôn tập lý thuyết

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: 6: Điểm nhìn trong bài “Thu điếu” rất đặc sắc, được thể hiện: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!