Trắc nghiệm

45: Chất nào sau đây là đồng phân của glucozơ?

Câu Hỏi:

45: Chất nào sau đây là đồng phân của glucozơ?

Bạn đang xem: 45: Chất nào sau đây là đồng phân của glucozơ?

Câu hỏi trong đề: Giải chi tiết đề thi tốt nghiệp môn hóa 2022 mã 224


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đồng phân của glucozơ là Fructozơ.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: 45: Chất nào sau đây là đồng phân của glucozơ? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!