Trắc nghiệm

(1) Fructozơ và glucozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc;

Câu Hỏi:

Cho các phát biểu sau:

(1) Fructozơ và glucozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc;

(2) Saccarozơ và tinh bột đều không bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác;

(3) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp;

(4) Xenlulozơ và saccarozơ đều thuộc loại đisaccarit.

Phát biểu đúng là

Bạn đang xem: (1) Fructozơ và glucozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc;

Câu hỏi trong đề: Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 có đáp án (Đề trắc nghiệm số 2)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Phát biểu đúng là (1) , (3)

(2) sai do cả 2 chất đều bị thủy phân trong môi trường axit

(4) sai do xenlulozo là polisaccarit

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: (1) Fructozơ và glucozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc; – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!