Trắc nghiệm

(1) dung dịch KOH (đun nóng); (2) H2/ xúc tác Ni, t°; (3) dung dịch H2SO4

Câu Hỏi:

Cho các chất sau:

(1) dung dịch KOH (đun nóng);

(2) H2/ xúc tác Ni, t°;

(3) dung dịch H2SO4 loãng (đun nóng);

(4) dung dịch Br2;

(5) Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường;

(6) Na.

Triolein nguyên chất có phản ứng với bao nhiêu chất trên?

Bạn đang xem: (1) dung dịch KOH (đun nóng); (2) H2/ xúc tác Ni, t°; (3) dung dịch H2SO4

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hoá học 12 bài 2: Lipit


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Triolein nguyên chất phản ứng được với các chất: (1); (2); (3); (4). ⇒ có 4 chất thỏa mãn.

Các phương trình phản ứng:

(C17H33COO)3C3H5 + 3KOH {t⁰}→ 3C17H33COOK + C3H5(OH)3

(C17H33COO)3C3H5 + 3H2 {Ni , t⁰} → (C17H35COO)3C3H5

(C17H33COO)3C3H5 + 3H2O → C17H33COOH + C3H5(OH)3

(CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5 + 3Br2 → (CH3[CH2]7CHBrCHBr[CH2]7COO)3C3H5

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: (1) dung dịch KOH (đun nóng); (2) H2/ xúc tác Ni, t°; (3) dung dịch H2SO4 – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!