Trắc nghiệm

(1) CH3OOC-COOC2H5 (2) CH3CH2COOCH3 (3) HCOOC2H5 (4) CH3COOH

Câu Hỏi:

Cho các chất có công thức cấu tạo sau:

(1) CH3OOC-COOC2H5

(2) CH3CH2COOCH3

(3) HCOOC2H5

(4) CH3COOH

(5) CH3OCOC2H5

(6) OHCH2CH2COOH

Những chất thuộc loại este là

Bạn đang xem: (1) CH3OOC-COOC2H5 (2) CH3CH2COOCH3 (3) HCOOC2H5 (4) CH3COOH

Câu hỏi trong đề: Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 có đáp án (Đề trắc nghiệm số 4)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Những chất thuộc loại este là (1), (2)

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: (1) CH3OOC-COOC2H5 (2) CH3CH2COOCH3 (3) HCOOC2H5 (4) CH3COOH – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!