Trắc nghiệm

(1) Các kim lọai Na, K, Ba đều phản ứng mạnh với nước. (2) Kim loại Cu tác dụng

Câu Hỏi:

Cho các phát biểu sau:

(1) Các kim lọai Na, K, Ba đều phản ứng mạnh với nước.

(2) Kim loại Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp NaNO3 và H2SO4(loãng).

(3) Dùng khí CO (dư) khử CuO nung nóng, thu được kim loại Cu.

(4) Dung dịch Fe2(SO4)3 dư có thể tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag và Cu.

(5) Kim loại cứng nhất là Cr.

Số phát biểu đúng là

Bạn đang xem: (1) Các kim lọai Na, K, Ba đều phản ứng mạnh với nước. (2) Kim loại Cu tác dụng

Câu hỏi trong đề: Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 có đáp án (Đề trắc nghiệm số 4)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Số phát biểu đúng là 

(1) Đúng.

(2) Đúng:

Cu + H+ + NO3- —> Cu2+ + NO + H2O

(3) Đúng, PTHH: CO + CuO {t⁰}→ Cu + CO2

(4) Đúng, ta cho hỗn hợp kim loại tác dụng với Fe2(SO4)3 dư:

Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4

(5) Đúng

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: (1) Các kim lọai Na, K, Ba đều phản ứng mạnh với nước. (2) Kim loại Cu tác dụng – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!