★3 Hình học giải tích Oxyz lớp 12 – Trắc nghiệm phương trình mặt phẳng

Bạn đang xem video ★3 Hình học giải tích Oxyz lớp 12 – Trắc nghiệm phương trình mặt phẳng được dạy bởi giáo viên online nổi tiếng

 • 3 Bước HACK điểm cao
 • Bước 1: Nhận miễn phí khóa học Chiến lược học giỏi (lớp 12) | Các lớp khác
 • Bước 2: Xem bài giảng tại Baigiang365.vn
 • Bước 3: Làm bài tập và thi online tại Tuhoc365.vn
★3 Hình học giải tích Oxyz lớp 12 - Trắc nghiệm phương trình mặt phẳng
 • Đánh giá:
 • Tips: Để học hiệu quả bài giảng: ★3 Hình học giải tích Oxyz lớp 12 – Trắc nghiệm phương trình mặt phẳng bạn hãy tập trung và dừng video để làm bài tập minh họa nhé. Chúc bạn học tốt tại Baigiang365.vn

  A. Bài giảng

  B. Câu hỏi

  Câu 1

  Nhận biết

  Trong không gian với hệ tọa độ \(Oxyz\) cho hai điểm \(A\left( 3;\ 2;-1 \right)\) và \(b\left( -5;\ 4;\ 1 \right).\) Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn \(AB\) là:


  a. \(4x-y+z+7=0\)


  b.   \(4x-y+z+1=0\)


  c. \(4x-y-z+7=0\)


  d.  \(4x-y-z+1=0\)

  Câu 2

  Nhận biết

  Trong không gian Oxyz, cho 2 điểm \(A(1;2;3),\,\,B( – 3; – 2; – 1)\). Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB là: 


  a. \(x – y – z = 0\).


  b. \(x + y + z + 6 = 0\).
  c. \(x + y + z – 6 = 0\).
  d. \(x + y + z = 0\).

  Câu 3

  Nhận biết

  Trong không gian với hệ tọa độ \(Oxyz,\) cho \(A(1;2;-3),B(-3;2;9)\) . Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng \(AB\) có phương trình là:


  a. \(x+3z+10=0.\)                       
  b. \(-4x+12z-10=0.\)       
  c. \(x-3y+10=0.\)           
  d. \(x-3z+10=0.\)

  C. Lời giải

  Đáp án câu 1

  c

  Gợi ý

  Gọi \(I\) là trung điểm của \(AB\Rightarrow \) tọa độ của điểm \(I.\)

  Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn \(AB\) có vecto pháp tuyến là \(\overrightarrow{AB}\) và đi qua điểm \(I.\)

  Đáp án chi tiết

  Gọi \(I\) là trung điểm của \(AB\Rightarrow \) tọa độ của điểm \(I\left( -1;\ 3;\ 0 \right)\)

  Ta có:\(\overrightarrow{AB}=\left( -8  ;\ 2;\ 2 \right)=-2\left( 4;-1;-1 \right).\)

  Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn \(AB\) có vecto pháp tuyến là \(\overrightarrow{AB}\) và đi qua điểm \(I\)

  \(4\left( x+1 \right)-\left( y-3 \right)-z=0\Leftrightarrow 4x-y-z+7=0\)  

  Đáp án cần chọn là: c

  Đáp án câu 2

  d

  Gợi ý

  Mặt phẳng trung trực của AB đi qua I là trung điểm của AB và nhận \(\overrightarrow {AB} \) làm VTPT.

  Đáp án chi tiết

  Mặt phẳng trung trực của AB đi qua I(-1;0;1) là trung điểm của AB và nhận \(\overrightarrow {AB} ( – 4; – 4; – 4)\) hay \(\left( {1;1;1} \right)\) làm VTPT. Khi đó, phương trình mặt phẳng trung trực của AB: \(1(x + 1) + 1(y – 0) + 1(z – 1) = 0 \Leftrightarrow x + y + z = 0\)

  Đáp án cần chọn là: d

  Đáp án câu 3

  d

  Gợi ý

  +) Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng \(AB\) là mặt phẳng đi qua trung điểm \(I\) của đoạn thẳng \(AB\) và nhận \(\overrightarrow{AB}\)  làm vecto pháp tuyến.

  +) Phương trình mặt phẳng đi qua \(M\left( {{x}_{0}};\ {{y}_{0}};\ {{z}_{0}} \right)\) và có VTPT có phương trình: \(\overrightarrow{n}=\left( a;\ b;\ c \right)\) là:

   \(a\left( x-{{x}_{0}} \right)+b\left( y-{{y}_{0}} \right)+c\left( z-{{z}_{0}} \right)=0.\)

  Đáp án chi tiết

  Gọi \(I\) là trung điểm của \(AB.\) Ta có: \(I\left( -1;2;3 \right),\,\overrightarrow{AB}\left( -4;0;12 \right)\)

  Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng \(AB\) có phương trình là: \(\left( P \right):-4\left( x+1 \right)+0\left( y-2 \right)+12\left( z-3 \right)=0\) hay \(\left( P \right):x-3z+10=0.\)

  Đáp án cần chọn là: d

  Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học: ★3 Hình học giải tích Oxyz lớp 12 – Trắc nghiệm phương trình mặt phẳng

  TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ


  Giải tích lớp 12 – Biện luận số nghiệm phương trình bằng đồ thị – Cadasa.vn

  Tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Lớp 12 – Thầy Lê Bá Trần Phương – Nền tảng 2019

  Tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Lớp 12 – thầy Lê Bá Trần Phương – Nền Tảng 2020

  Tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Lớp 12 – Thầy Nguyễn Thanh Tùng – Giải pháp PEN 2019

  Tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Lớp 12 – Thầy Nguyễn Thanh Tùng – GPPEN 2020

  Tiếp tuyến và sự tiếp xúc – Lớp 12 – Thầy Nguyễn Bá Tuấn – Giải pháp PEN 2019

  Giải Tích 12 – Bài 7 – Chuyên đề tiếp tuyến- CỰC DỄ HIỂU

  Tiếp tuyến tại một điểm trong ĐTHS – Lớp 12 – Thầy Lưu Huy Thưởng – PEN-C 2017

  Biện luận PT nghiệm bằng tương giao đồ thị – Lớp 12 – Thầy Nguyễn Thanh Tùng – GPPEN 2020

  Ôn tập Casio Hàm Số – Ôn Tập Giữa Kì I Lớp 12

  No Comments

   Leave a Reply