8 giờ trước

  Quốc gia có nhiều múi giờ đi qua lãnh thổ nhất là Pháp

  Câu Hỏi: Quốc gia có nhiều múi giờ đi qua lãnh thổ nhất là A. Mỹ B. Pháp C. Nga…
  9 giờ trước

  ​Việt Nam thuộc múi giờ thứ mấy?

  Câu Hỏi: Việt Nam thuộc múi giờ thứ mấy? A. GMT + 5 B. GMT + 6 C. GMT +…
  9 giờ trước

  Tỉ lệ dân nông thôn nước ta có đặc điểm

  Câu Hỏi: Tỉ lệ dân nông thôn nước ta có đặc điểm: A. thấp hơn tỉ lệ dân thành thị.…
  10 giờ trước

  Quần cư nông thôn và quần cư thành thị ngày càng có xu hướng xích lại gần nhau là do

  Câu Hỏi: Quần cư nông thôn và quần cư thành thị ngày càng có xu hướng xích lại gần nhau…
  11 giờ trước

  Quần cư nông thôn không có đặc điểm nào sau đây?

  Câu Hỏi: Quần cư nông thôn không có đặc điểm nào sau đây? A. Có mật độ dân số thấp…
  16 giờ trước

  They decided to divorce and Mary is ______ to get the right to raise the child.

  Câu Hỏi: They decided to divorce and Mary is ______ to get the right to raise the child. A. equal…
  3 ngày trước

  Nghị luận xã hội nói lời hay làm việc tốt

  Nghị luận xã hội nói lời hay làm việc tốt BaiGiang365.vn.com mời các bạn tham khảo bài văn mẫu nghị…
  3 ngày trước

  One of the main responsibilities of a dietitian is to promote _______ and balanced diets

  Câu Hỏi: One of the main responsibilities of a dietitian is to promote _______ and balanced diets. Câu hỏi trong…
  3 ngày trước

  The university graduates one of the highest percentages of registered dieticians and ______ in the world

  Câu Hỏi: The university graduates one of the highest percentages of registered dieticians and ______ in the world. A. Nutrition…
  4 ngày trước

  Hóa chất nào sau đây có tác dụng ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật?

  Câu Hỏi: Hóa chất nào sau đây có tác dụng ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật: A.…
  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!