4 ngày trước

  Đặc điểm nào của tư duy thể hiện rõ nhất trong tình huống sau:

  Câu Hỏi: Đặc điểm nào của tư duy thể hiện rõ nhất trong tình huống sau: “Một bác sĩ có…
  2 tuần trước

  Phương án nào nêu nhận xét đúng về cách viết của tác giả trong đoạn trích trên?

  Câu Hỏi: Phương án nào nêu nhận xét đúng về cách viết của tác giả trong đoạn trích trên? A.…
  2 tuần trước

  Câu văn nào thể hiện rõ người viết dựa vào kiến thức khoa học?

  Câu Hỏi: Câu văn nào thể hiện rõ người viết dựa vào kiến thức khoa học? A. Khả năng chiếu…
  2 tuần trước

  Câu nào sau đây chứa số từ?

  Câu Hỏi: Câu nào sau đây chứa số từ? A. Trí tưởng tượng của tôi hoàn toàn bất lực trước…
  2 tuần trước

  Câu văn Vòm đá hoa cương treo trên đầu tôi giống hệt một bầu trời với những đám mây óng ánh đổi màu

  Câu Hỏi: Câu văn “Vòm đá hoa cương treo trên đầu tôi giống hệt một bầu trời với những đám…
  2 tuần trước

  VỀ BÀI THƠ ÔNG ĐỒ CỦA VŨ ĐÌNH LIÊNVăn tả thật ít lời mà cảnh hiện ra như vẽ,

  Câu Hỏi: VỀ BÀI THƠ ÔNG ĐỒ CỦA VŨ ĐÌNH LIÊNVăn tả thật ít lời mà cảnh hiện ra như…
  2 tuần trước

  Đoạn trích viết về vấn đề gì?

  Câu Hỏi: VỀ BÀI THƠ ÔNG ĐỒ CỦA VŨ ĐÌNH LIÊNVăn tả thật ít lời mà cảnh hiện ra như…
  2 tuần trước

  Vì sao văn bản Về bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên nêu trên là văn bản nghị luận

  Câu Hỏi: VỀ BÀI THƠ ÔNG ĐỒ CỦA VŨ ĐÌNH LIÊNVăn tả thật ít lời mà cảnh hiện ra như…
  2 tuần trước

  Theo em, mục đích chính của người viết đoạn trích trên là gì?

  Câu Hỏi: VỀ BÀI THƠ ÔNG ĐỒ CỦA VŨ ĐÌNH LIÊNVăn tả thật ít lời mà cảnh hiện ra như…
  2 tuần trước

  Câu nào có bằng chứng được người viết dẫn ra từ bài thơ

  Câu Hỏi: VỀ BÀI THƠ ÔNG ĐỒ CỦA VŨ ĐÌNH LIÊNVăn tả thật ít lời mà cảnh hiện ra như…
  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!